POROZUMIENIA PODPISANE.

W mijającym miesiącu Fundacja Nauka dla Środowiska prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej podpisała dwa Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim oraz z Powiatowym Urzędem Pacy w Wałczu. Przedmiotem porozumienia jest ustanowienie stałej współpracy pomiędzy
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim a Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w zakresie działań wykonywanych przez pracowników wyżej wymienionych instytucji realizujących usługi z zakresu tworzenia PES/PS oraz wspierania prowadzonej przez nich działalności.

W szczególności przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy pomiędzy Urzędem a SZOWES – OWES w regionie szczecineckim w związku z realizacją przez Urząd projektów niekonkurencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027 (FEPZ 2021-2027), w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *