Nasze biura

Biuro Koszalin
Fundacja Nauka dla Środowiska
75-620 Koszalin
ul. Racławicka 15-17

(Politechnika Koszalińska, bud. F)
Tel: +48 94 347 82 05; 533 335 443 email: biuro@ndsfund.org  
 
Biuro Wałcz
78-600 Wałcz
ul. Gen. L Okulickiego 32
Tel: 530 909 892 email: anna.kalamarz@ndsfund.org    
 
Personel SZOWES –OWES  w regionie szczecineckimE-mail
Piotr Jaśkiewiczpiotr.jaskiewicz@ndsfund.org
Arkadiusz Borysiewiczarkadiusz.borysiewicz@ndsfund.org
Emilia Kasprzakemilia.kasprzak@ndsfund.org
Anna Kałamarzanna.kalamarz@ndsfund.org
Anna Frankowskaanna.frankowska@ndsfund.org
Jolanta Opalkojolanta.opalko@ndsfund.org
Joanna Minkiewiczajoanna.minkiewicz@ndsfund.org
Sylwia Pawłowska-Sipaksylwia.sipak@ndsfund.org
Dorota Lesiakdorota.lesiak@ndsfund.org
Marta Szymańskamarta.szymanska@ndsfund.org
Anna Pawlakanna.pawlak@ndsfund.org
Bartek Zielonkabartek.zielonka@ndsfund.org
Urszula Sadłowskaurszula.sadlowska@ndsfund.org
Marta Czerwińskamarta.czerwinska@ndsfund.org
Anna Wycechksiegowosc@ndsfund.org
Katarzyna Szymańska
Mirek Pawlakmirek.pawlak@ndsfund.org
                                                                                                  

Opis dostępności architektonicznej biura Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie oraz oraz Oddziału w Wałczu: Szowes – Owes w regionie szczecineckim

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszych biur Fundacji Nauka dla Środowiska, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowiemy telefonicznie pod nr telefonu: 94 347 82 05, kom. 533 335 443 lub mailowo: biuro@ndsfund.org

I SIEDZIBA KOSZALIN

Opis sposobu dojazdu do siedziby Fundacji.

– PKP Dworzec Zwycięstwa, 75-001 Koszalin (2 km pieszo, około 25min);
– Przystanek PKS ul. Zwycięstwa 1, 75-029 Koszalin (1,9 km pieszo, około 24 min);
– Autem – duże miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji i jest oddalone 15 m od drzwi wejściowych do budynku. Brak barier architektonicznych. Do budynku można dojechać z dwu stron Koszalina: od ul. Racławickiej (centrum miasta) oraz od ulicy Żwirowej (od drogi krajowej nr 11).  

Wejście do budynku.
Wejście od strony parkingu. Wejście do budynku na parterze, bez barier w postaci stopni. Wejście przez drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Biuro znajduje się na parterze, szerokość drzwi dostosowana jest do przejazdu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niesłyszące, os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brajlowskich.

II SIEDZIBA WAŁCZ

Wałecki Oddział Fundacji mieści się w centrum miasta, z dostępem zarówno od strony ulicy jak i od strony osiedla, gdzie mieści się parking. Wejście od strony ulicy do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Ze względu na stromość dwa znajdujące się schody znacznie utrudniają dostępność dla osób z dysfunkcją ruchu. Od strony parkinu wejście bezpośrednio do siedziby Fundacji bez barier. Drzwi szerokie jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
a) poczta elektroniczna biuro@ndsfund.org,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 533 335 449, profil FB https://www.facebook.com/szowes
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/szowes

Pomieszczenia sanitarne.
KOSZALIN.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na tym samym piętrze co biuro Fundacji Nauka dla Środowiska.

WAŁCZ.

Toaleta znajduje się na terenie siedziby Fundacji.