Pliki

OWES w latach 2019-2023
Regulamin udziału w OWES wraz z formularzami rekrutacyjnymi

 


ARCHIWALNE – OWES w latach 2006-06/2019

Oferta Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej:
Oferta SZOWES

Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.3 RPO
Regulamin SZOWES

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności za rok 2016
Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z działalności za rok 2015
Sprawozdanie 2015