Pliki

OWES w latach 2019-2023
Regulamin udziału w OWES wraz z formularzami rekrutacyjnymi

Sprawozdanie z działalności za rok 2022

Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie z działalności za rok 2021

Sprawozdanie 2021

Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie z działalności za rok 2019

Sprawozdanie 2019

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (link)

ARCHIWUM :


ARCHIWALNE – OWES w latach 2006-06/2019

Oferta Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej:

Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.3 RPO

Oferta SZOWES

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności za rok 2016
Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z działalności za rok 2015
Sprawozdanie 2015