Pliki

Pliki do pobrania

Oferta Sizeci Zachodniopomorskich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej:
Oferta SZOWES

Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.3 RPO
Regulamin SZOWES

Sprawozdanie z działalności za rok 2016
Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z działalności za rok 2015
Sprawozdanie 2015