Usługi marketingowe

Usługi marketingowe

Nasze wsparcie marketingowe zapewnia łatwy i skuteczny sposób promocji NGO dzięki zwiększeniu świadomości znaczenia upowszechniania informacji o ich istnieniu i działaniach poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przy pomocy narzędzi marketingowych cyfrowych i drukowanych, których celem jest dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Na podstawie wywiadu planujemy strategię współpracy, która ocenia efektywność i celowość stworzenia danych produktów. Oferujemy swoje doświadczenie, co pozwala zainteresowanym oszczędzić czas i koszty związane z projektowaniem własnych materiałów oraz wynieść z niej zasób wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy nad podobnymi produktami w przyszłości.

Poniżej kilka zrealizowanych zleceń.