Usługi prawne

Usługi prawne

W ramach wsparcia oferujemy doradztwo prawne w zakresie:

  • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zmian formalno-prawnych podmiotu w tym zmian składu organów podmiotu, statutu, połączeń, itp.,
  • ekonomizacji tj, rejestracji działalności gospodarczej lub przekształceń z działalności nieodpłatnej w odpłatną,
  • przekształceń stowarzyszeń zwykłych w stowarzyszenia rejestrowe,
  • praw i obowiązków członka podmiotu,
  • tworzenia uchwał, regulaminów,
  • przeprowadzania walnych zgromadzeń,
  • tworzenia umów w obrocie gospodarczym,
  • pomoc w tworzeniu pism w sporach z innymi podmiotami lub instytucjami.