Wyślij zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu:

Adres instytucji (adres do korespondencji):


Podmiot ekonomii społecznejInstytucja rynku pracyInstytucja pomocy i integracji społecznejJednostka samorządu terytorialnegoInne


PodstawowyŚredniZaawansowany
Krótkie uzasadnienie:


Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych:
NieTak (jakie?)

Zwrot kosztów dojazdu:
NieTakNie dotyczy

Opieka nad osobami zależnymi:
NieTakNie dotyczy

Potrzeby żywieniowe:
NieTak (jakie?)

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu we wskazanym terminie w pełnym wymiarze godzin. O zakwalifikowaniu się na szkolenie Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani e-mailem, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych do celów monitoringu oraz ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020n (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). - (wymagane)

Aby wysłać niniejszy formularz prosimy o zaznaczenie "Nie jestem robotem" i kliknięcie przycisku "Wyślij".